ลูกใครไม่สำคัญ  ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก  ฟูมฟักรักพันผูก  จักสอนลูกเป็นคนดี
หน้าแรก | กิจกรรมของเรา | E-mail | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม

เกี่ยวกับโรงเรียน

บทเรียนออนไลน์

โรงเรียนเครือข่าย

เว็บเพื่อนบ้าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รับ - ส่งงาน
สพท.หนองคาย 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
 ภาษาไทย 280 280 240 200 200 200 160 160 160
 คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 160 160 160
 วิทยาศาตร 120 120 120 120 120 120 120 160 160
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 120 120 120
 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 120 80 80
 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80
 การงานอาชีพและเทคโนโลย 80 80 80 80 80 80 120 120 120
 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 80 120 120 120 120 200 200 200
รวมเวลาเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200www.phatangschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านผาตั้ง
ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
Tel : 042-436822 E-mail : phatangschool@hotmail.com
Webmaster : Sakda Saengfamuang
Tel : 087-2261834 E-mail : kru_ole@hotmail.com